Wat

Tweedaags VBSP congres

Wanneer

02 & 03 oktober 2017

Waar

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos – Garderen

De belofte van de jeugd?!

De huidige samenleving verandert in hoog tempo en is complex. Meer dan in voorgaande generaties groeit de jeugd op in een volstrekt andere samenleving dan zijn of haar opvoeders zijn opgegroeid. De jeugdigen lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving met zich meebrengt met flair te kunnen benutten. Nieuwe media en technologieën omarmend, ruimte pakkend om eigenheid en talenten te ontwikkelen, gevoelig voor authenticiteit en flexibel bewegend in verschillende contexten, stappen ze hun toekomst verwachtingsvol tegemoet. Of is dit wat het lijkt en is de werkelijkheid achter de social-media-imago’s anders? De belofte van de jeugd?!

Keynote-speakers en workshopleiders zullen op verschillende niveaus (reflectief, beleidsmatig en praktisch) een pedagogisch standpunt innemen en gaan daar graag over in gesprek met de deelnemers aan het congres.

Dankzij de vele bijdragen die kenniswerkers in de pedagogiek hebben ingediend, heeft de VBSP kans gezien een indrukwekkend en divers programma samen te stellen. Tijdens presentaties, workshops, lezingen, debat en discussie kunt u uw kennis actualiseren en uw opvattingen scherpen.

pexels-photo-256430

Programma

Dag 1 (02 oktober 2017)

09.00 – 10.00 Ontvangst en registratie
10.00 – 10.05 Opening voorzitter
10.05 – 10.30 Week van de Opvoeding (NJI)
10.30 – 11.15 Keynote spreker I – Prof. Maurice Crul
11.15 – 11.35 Koffiepauze en netwerkvloer
11.35 – 12.30 Keynote spreker II – Joke J. Hermsen
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Workshop ronde I
14.45 – 15.15 Koffiepauze en netwerkvloer
15.15 – 16.30 Workshop ronde II
16.30 – 18.00 Borrel en netwerkvloer
18.00 – 20.30 Diner

Dag 2 (03 oktober 2017)

08.30 – 09.00 Ontvangst en registratie (deelnemers dag 2)
09.00 – 09.15 Opening en reflectie dag 1
09.15 – 10.00 Keynote spreker I – Prof. Dr. Aryan van der Leij
10.00 – 10.30 Scriptieprijs
10.30 – 11.00 Koffiepauze en netwerkvloer
11.00 – 12.30 Keynote spreker II – Prof. Dr. Fred Korthagen
12.30 – 13.30 Lunch en netwerkvloer
13.30 – 14.15 Keynote III – Prof. Sofie Loyens
14.15 – 14.30 Korte pauze
14.30 – 15.45 Workshop ronde III
16.00 Einde VBSP congres 2017

Sprekers

 • Maurice Crul
  Maurice Crul Hoogleraar Onderwijs en Diversiteit
Over Maurice Crul

Maurice Crul introduceert in zijn lezing het begrip superdiversiteit aan de hand van de demografische ontwikkelingen in de stad Amsterdam. Wanneer is het zinvol om het begrip superdiversiteit te gebruiken en wat zijn de implicaties van het lesgeven in een superdiverse klassen situatie? De superdiverse klas markeert vaak het einde van het doelgroepen beleid. Maurice Crul zal aan de hand van recent onderzoek in gaan op een aantal nieuwe blinde vlekken die daardoor kunnen ontstaan. Blinde vlekken die vaak ontstaan omdat we, geconfronteerd met de complexe diversiteit in de klas, terugvallen op het eigen waarden systeem voor ons handelen. Als leidraad neemt hij twee veel gebruikte statements in het onderwijs. “Iedereen krijgt dezelfde kansen in het onderwijs” en “Ik behandel iedereen in de klas gelijk”. Hoe zorgen we er voor dat het werken in in een superdiverse klassensituatie niet leidt tot nieuwe vormen van ongelijkheid?

 • Joke J. Hermsen
  Joke J. Hermsen
Over Joke J. Hermsen

Joke J. Hermsen werd op 29 juli 1961 geboren in Middenmeer, waar haar ouders min of meer toevallig vanuit het Gooi waren neergestreken, teneinde de plaatselijke bevolking van onderwijs (vader) en toneeluitvoeringen (moeder) te voorzien. Rond haar vierde levensjaar verhuisde het gezin naar de omgeving van Amsterdam, de stad die zij alleen nog voor enkele studiejaren in Parijs en lange schrijfsessies op het Franse platteland zou verlaten.
Na haar studies letterkunde en filosofie was zij als docent en onderzoeker verbonden aan de Letterenfaculteit en de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, Utrecht en Tilburg. In 1993 promoveerde zij aan de UU op het proefschrift Nomadisch narcisme. Sekse, liefde en kunst in het werk van Belle van Zuylen, Lou Andreas-Salomé en Ingeborg Bachmann (Kok Agora 1993).

Daarna publiceerde zij samen met Dana Villa in Amerika een boek over Hannah Arendt, The Judge & the Spectator, en in Nederland een geschiedenis van vrouwelijke denkers Het denken van de ander (Kok Agora 1997). Met de dichter Henk van der Waal vertaalde zij Franse poezie en filosofie, en kreeg zij twee kinderen, Rodante (1992) en Sebald (1996).

In 1998 debuteerde zij bij de Arbeiderspers met de roman Het dameoffer, enkele jaren later gevolgd door de historische roman Tweeduister, over de Bloomsbury schrijvers T.S Eliot en Virginia Woolf. Deze roman werd ook in het duits vertaald. In 2004 publiceerde zij een satirische roman over academisch filosofische kringen, De profielschets geheten, waarmee zij voorlopig afscheid nam van de universiteit. Haar essaybundel over kunst, literatuur en filosofie Heimwee naar de mens haalde in 2004 de shortlist voor het beste filosofische boek van het jaar. In februari 2008 verscheen haar roman, De liefde dus, over de 18e eeuwse schrijfster en filosofe Belle van Zuylen. Deze werd bekroond met de Halewijn literatuurprijs 2008 en genomineerd voor de Libris literatuurprijs 2009. In november 2009 verscheen bij de Arbeiderspers haar boek over de tijd, Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst, met onder meer essays over Henri Bergson, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Mark Rothko, Simeon Ten Holt, Virginia Woolf en Marcel Proust. Dit boek behaalde twintig herdrukken.

Daarna publiceerde zij het essay Windstilte van de ziel (2010) en de roman Blindgangers, en recent de essaybundel Kairos. Een nieuwe bevlogenheid (2014)

 • Fred Korthagen
  Fred Korthagen Emeritus-Hoogleraar Onderwijskunde
Over Fred Korthagen

Prof. dr. Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht. Hij werkt als senior-onderzoeker, trainer, onderwijsontwikkelaar en adviseur. Fred heeft een achtergrond als onderwijskundige, Gestalt-therapeut en personal coach. Zijn specialismen zijn reflectie en zelfsturing als centrale aspecten van professionele ontwikkeling. Hij is mede-ontwikkelaar van de kernreflectiebenadering. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij een aanpak voor onderwijsontwikkeling onder de naam Kwaliteit van Binnenuit. Bij die aanpak wordt ervan uitgegaan dat mensen (leerlingen, leraren) al heel veel talenten en kwaliteiten in huis hebben en dat je hen kunt helpen die te herkennen en verder uit te bouwen. Dat blijkt effectieve ontwikkelingsprocessen op gang te brengen en ook veel inspiratie en motivatie. Hierover heeft Fred vele wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties geschreven. Zijn werk is in vele talen vertaald. Momenteel geeft hij wereldwijd cursussen aan onderwijsmensen en coaches onder de titel Krachtgericht Coachen.
Fred Korthagen is lid van de Onderzoeksschool ICO.  Hij ontving tweemaal (in 2000 en in 2006) de Exemplary Research Award van de divisie Teaching and Teacher Education van de American Educational Research Association (AERA). In 2009 kreeg hij de Distinguished Research Award van de Amerikaanse Association of Teacher Educators. Fred is benoemd tot Fellow van de American Educational Research Association.
Fred Korthagen heeft talloze trainingen en key-note-lezingen gegeven, niet alleen in Nederland, maar ook bijv. in Denemarken, Zweden, Finland, Engeland, Duitsland, België, Slovenie, Spanje, Portugal, Israel, de VS, Canada, Australie, Nieuw Zeeland en Japan.

 • Sofie Loyens
  Sofie Loyens Directeur van het Roosevelt Center
Over Sofie Loyens

Sofie Loyens studeerde aan de Universiteit Maastricht, waar ze geïntrigeerd raakte door het studentgecentreerde, probleemgestuurde onderwijs. In 2007 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp “Studentopvattingen over constructivistisch onderwijs”. Zij bestudeert student-activerende onderwijsvormen zoals probleemgestuurd onderwijs. Daarnaast begeleidt zij promovendi op het vlak van het gebruik van video’s in het onderwijs en de integratie van beweging in het primaire onderwijs. Zij zegt over de leerstoel: “Ik vind het een grote eer dat ik deze leerstoel mag bekleden en het onderzoek naar excellente leervormen voor alle lerenden mee vorm mag geven. Het feit dat ik dit in Zeeland mag doen, maakt het alleen maar extra boeiend.”
Sofie Loyens is Directeur van het Roosevelt Center for Excellence in Education

 • Aryan van der Leij
  Aryan van der Leij
Over Aryan van der Leij

In 2013 verscheen mijn boek waarin de veranderingen die zich in de opvoedingscultuur hebben voltrokken in de laatste decennia aan de kaak werden gesteld. De nadruk op geluk, zelfontplooiing, grenzen verleggen en (toch) groepsconformiteit, en de invloed van toegenomen welvaart, sociale media en toegeeflijke ouders, goedgelovige leraren en een terugtredende overheid kwamen aan bod. De heersende cultuur werd vergeleken met een pretpark – alles gericht op leuk, kind-zijn en bescherming. Echter, ook de duistere kanten van het pretpark kwamen aan bod: obsessies als alkohol- en druggebruik en gameverslaving, geweld en dood, misbruik, rondhangen als tijdverdrijf, minder bedeelde minderheden. Deze visie mocht zich niet verheugen in de bijval van een aantal collega- publicisten, maar landde, via lezingen, veel beter in het ‘veld’ van professionals die dagelijks te maken hebben met kinderen en jeugdigen, in het bijzonder de minder bedeelden (MBO- docenten, schoolbegeleiders, psychiaters-in- opleiding, straathoekwerkers, pedagogiekdocenten). Ook (groot)ouders namen er met instemming kennis van in bibliotheken en VO-scholen.

Vijf jaar later is het interessant om weer eens na te gaan hoe de stand van zaken is. Daarbij valt op dat er een zekere restauratie van remmende opvoeding is gekomen, ook al omdat de overheid paal en perk heeft gesteld – zie bijv. de alkoholwetgeving en de pestprotokollen. Ook de kinderen en jongeren zelf lijken de kansen van de 21 ste eeuw beter te benutten. Bij de volwassenen daarentegen lijkt het of de centrale concepten in het pretparkverhaal – een zwak ontwikkeld moreel besef en empatisch geweten en het laten domineren van eigen mores en -belangen – in de maatschappij geïnfiltreerd zijn van de laagste tot de hoogste kringen. Zijn het incidenten? Of is het pretpark alom? En: wat belooft dat?

Congreslocatie

Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos

Speulderbosweg 54
3886 AP Garderen
Tel.: 0577-464400

VBSP Congres 2017

2017/10/02 09:00:00

Registratie

pexels-photo-256430

Organisatie

VBSP

Marcel Meer (Voorzitter)
Hans de Deckere (Projectleider congres)
Ingrid Schonewille (Secretaris)
Jan Bekker (Penningmeester)
Lidwien van den Bos
Lisette van der Poel
Willemieke de Jong

Congresorganisatie

De Vergaderstoel
Daltonstraat 17
3846 BX Harderwijk
Tel.: 0341-843257

Erik Werners
[email protected]

Congreslocatie

Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos
Speulderbosweg 54
3886 AP Garderen
Tel.: 0577-464400